מוצרי פס-גון חוזק ועמידות בתנאים קשים

עמידים בתנאי בחום קיצוניים
נגד מים
 ללא עלויות אחזקה
אל חלד